Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 5/2015 ước đạt 80.485 tấn với giá trị khoảng 119,07 triệu USD, đơn giá bình quân 1.479 USD/tấn.

So với tháng trước (4/2015), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 53,3% về lượng, tăng 57,2% về giá trị do giá tăng nhẹ 2,6%.

Trong tháng 5/2015, cao su hỗn hợp là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, đạt 38.145 tấn (47,4%), giá trị 56,30 triệu USD, tăng mạnh 93,0% về lượng và giá trị tăng 99,4% so với tháng trước. Tiếp đến là cao su khối SVR 3L đạt 12.855 tấn, trị giá 20,0 triệu USD, đơn giá 1.556 USD/tấn, tăng 31,4% về lượng và tăng 33,0% về giá trị so với tháng trước, nhưng tỷ trọng giảm so với các tháng trước, chỉ đạt 16%.

Tính đến hết tháng 5 năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 330.059 tấn với giá trị khoảng 475,89 triệu USD, đơn giá bình quân khoảng 1.442 USD/tấn, tăng 30,0% về lượng, giảm 2,7% về giá trị và giảm 25,2% về giá so với cùng kỳ năm 2014.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cao su Việt Nam với 160.430 tấn, chiếm 48,6% tổng lượng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015 (tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 230,73 triệu USD (tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia đạt 54.244 tấn (thị phần 16,4%, tăng 25,0%) và Ấn Độ 25.314 tấn (thị phần 7,7%, tăng 64,5%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường
trong 5 tháng đầu năm 2015

{关键字}

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải Quan

Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2015 khoảng 58.379 tấn với kim ngạch 81,61 triệu USD. Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Campuchia (chiếm 45,5% về lượng), Lào (17,2%) Khu chế xuất Việt Nam (14,6%), và Thái Lan (8,7%).

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Cách chơi Blackjack trong casino-Cách chơi bài trong casino