Chỉ sợi cao su được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Cổ vớ, cổ quần tất…

{关键字} {关键字} {关键字}

Dây bện, dây đai: đai hành lý, đai ghế sofa, ghế ô tô…

{关键字} {关键字}

Băng thể thao, vớ chỉnh hình…

{关键字} {关键字} {关键字}

Thun bản dệt chữ, thun ren, lưới bọc:

{关键字} {关键字} {关键字}

Phụ kiện thời trang: thun cột tóc, vòng đeo tay…

{关键字} {关键字}

Bảng ứng dụng chỉ sợi cao su theo từng chi sợi:

Ứng dụng Chi sợi tương ứng
20 24 28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 54 60 65 70 75 80 90 100
Cổ vớ                             X X X X X
Cổ quần tất                                       X
Vớ dệt kim chỉnh hình                                       X
Vớ dệt thoi chỉnh hình                       X X X X          
Sản phẩm dệt kim                   X X X X X X X X X X X
Thun bản                   X X X X X X X X      
Lưới bọc thực phẩm X X X       X                        
Lưới y tế                                       X
Thun chữ sợi dọc                   X X X X X X X X      
Thun chữ sợi ngang                                     X X
Thun ren X X X X X X X X      
Dây bện, dây đai X X X X X X X X X X X X  
Dây đai nội thất X X                                    
20 24 28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 54 60 65 70 75 80 90 100