Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 12. 2014 Giao tháng 1. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 55.60 55.35 55.80 55.55
RSS 2 55.00 54.75 55.20 54.95
RSS 3 54.45 54.20 54.65 54.40
RSS 4 54.15 53.90 54.35 54.10
RSS 5 53.70 53.45 53.90 53.65
STR STR 5L 53.25 53.00 53.45 53.20
STR 5 51.35 51.10 51.55 51.30
STR 10 50.65 50.40 50.85 50.60
STR 20 50.25 50.00 50.45 50.20
Concentrated Latex * 39.80 39.55 40.00 39.75

 

//Tin tự động cập nhật//


Cách chơi Blackjack trong casino-Cách chơi bài trong casino